Naše realizace

Monolitické DEPO Hostivař - Nová opravna tramvají

Informace o projektu

Provedení monolitických základů a navazujících konstrukcí, podkladních betonů, hydroizolace, tepelných izolací stěn lepením, izolace podlah, strojní hloubení rýh, zásyp jam, rýhování šachet se zhutněním – stavba Odstavné kolejiště v areálu Opravny tramavají Hostivař.

  • železobeton základových desek
  • výztuž základový desek, bednění stěn, výztuž základových zdí betonářskou ocelí, stropy a stropní bednění
  • schodiště ze železobetonu na terénu
  • úprava podloží a zakladové spáry
  • izolace proti vodě
  • různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Na čem aktuálně pracujeme

Získejte nezávaznou cenovou nabídku

Orientační cenu vám pošleme do druhého dne včetně navržených termínů pro osobní konzultaci.

Získejte nezávaznou cenovou nabídku