Napište nám

  • info@neisse.cz
  • (+420) 775 033 999

REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV

Rekonstrukce bývalé koleje Theatinů

THUNOVSKÁ 192/27, MALÁ STRANA – PRAHA 1

Historický objekt v Thunovské ulici 192/27 má svoje kořeny v roce 1407, kdy po stavbě nového opevnění Prahy byly uvolněny pozemky v místech staré fortifikace. Pro stavbu bylo využito staršího původního zdiva a to jak gotického, tak i částí románských.

Zásadní pro další stavební vývoj byla druhá polovina 16. stol., kdy renezanční přestavbou vzniká základ současné podoby objektu. V tuto dobu vlastní objekt Berkové z Dubé a vzniká zde reprezentativní šlechtické sídlo. V roce 1672 získává objekt řád Theatinů (Kajetánů), který jej využívá jako klášter a kolej. Tato doba je spjata s barokními přestavbami budov a celý komplex získává i dodnes používané jméno Konvent Theatinů.

V roce 1791 po zrušení řádu dochází k prodeji bývalého konventu v dražbě, a k přeměnám celého objektu na činžovní dům. V letech 1834-37 zde využívá části prostor České (Kajetánské) divadlo pod vedením J.K.Tyla a při premiéře hry Fidlovačka zde také poprvé zazní píseň Kde domov můj. Roku 1869 získávají komplex Redemptoristé a celý objekt se vrací znovu ke klášternímu využití a probíhají zde další přestavby.

V roce 1945 je budova poškozena vlivem dělostřelby z hradní terasy, a proto koncem 40.let dochází k významným stavebním zásahům do celé budovy. Po roce 1950 byl klášter zabaven státem. Je využíván až do roku 1990 Ministerstvem vnitra, které se o komplex staralo s „péčí“ v té době obvyklou. Poté byl objekt ponechán bez údržby až do roku 2001, kdy začíná postupný průzkum a záchrana celého objektu.

Naše firma se od roku 2010 podílí na tomto projektu jako generální dodavatel stavby. S dalšími odborníky z řad restaurátorů, stavebních historiků, hydrogeologů a dalších, se snaží o citlivou rekonstrukci celého komplexu a zachování jeho historických hodnot. Celá práce je unikátní nejen svou složitostí, ale i rozsahem, neboť v lokalitě Malé Strany pravděpodobně není obdobný objekt, který by mohl projít takovou zásadní rekonstrukcí. Dokončení prací na hrubé stavbě je předpokládáno na rok 2025.


Rekonstrukce paláce ARA

PALÁC ARA – 28. ŘIJNA 371/1, STARÉ MĚSTO – PRAHA 1

Palác ARA, dříve známý též jako Obchodní dům Perla, je funkcionalistická výšková stavba s prvky art deco a expresionismu na adrese 28. října 371/1 na nároží Perlové ulice a ulice 28. října na Starém Městě v Praze 1.

Na místě původního novoklasicistního domu s obchodem firmy A. a R. Amschelberg, postavila v letech 1930 -1932 společnost A. a R. Amschelberg nový obchodní dům ARA, jehož budovu projektoval Milan Babuška a významně se na jeho podobě podílel i stavitel František Řehák. Portál byl dílem architekta a designera Maxe Gerstla. Podle přání investora byla vybudována oblouková výkladní skříň bez nosného sloupu v rohu. Ještě nedokončená stavba byla 5. února 1931 zachvácena požárem. Na tuto dobu nezvyklá ocelová konstrukce skeletu však požáru odolala . Po takové zkušenosti investovali majitelé ARY ještě během dostavby do automatického hasicího zařízení zn. Springer.

Po 2. světové válce byla ARA přejmenovaná na OD Perla. V té době byl zrušen boční vchod z ulice 28. října a byl upraven jako výloha. Zákazníkům nadále sloužil hlavní nárožní vchod. V červenci 1961 došlo ve 3. patře k přehřátí elektrické instalace a původní hasicí zařízení fungovalo tak spolehlivě, že oheň byl uhašen během několika minut.

Předposlední rekonstrukcí z roku 1992 dostala budova funkci administrativního kancelářského centra.

Na poslední rekonstrukci zahájené v létě 2017 se podílela i naše firma. Po demontážích a celkovém vyčištění prostoru stavby jsme realizovali veškeré sanační práce na železobetonových a ocelových konstrukcích, dodávali jsme novou monolitickou konstrukci nádrže pro hasící systém a doplňovali další konstrukce vč. nových schodišť. Poté došlo na nový střešní plášť, sádrokartonové konstrukce, stavební úpravy nově vznikajících prostor, instalační a výtahové šachty a další zednické práce pro technické zařízení budov a další profese. Závěrem jsme přešli na finální řešení části fasád, vnitřní povrchy z kletovaných štuků, repase původních dlažeb, obkladů z mramoru a travertinu vč. jejich doplnění. Dodali jsme také lité teraco podlah, teracovou fasádu nového vstupu a broušené betonové povrchy. K pohledovému obetonování ocelových sloupů přibyl i shodně zpracovaný pult recepce. Práce na projektu byly dokončeny v dubnu 2019.