Napište nám

  • info@neisse.cz
  • (+420) 775 033 999

OBČANSKÁ VÝSTAVBA

PODKROVNÍ BYT

HOŘÍN

Rekonstrukce tohoto bytu zahrnovala nové rozvody ZTI a elektro, doplnění tepelných izolací a parotěsných zábran spolu s novým opláštěním sádrokartonem.

Již při návrhu interiéru jsme vyřešili i poměrně složitou otázku úložných prostor a propojení obývacího a kuchyňského prostoru. Bylo nutné též zesílit podlahy a po změnách dispozice koupelny byly provedeny též nové obklady a dlažby.

V prostorách s vlhkým provozem byly provedeny nové stěrkové hydroizolace.

Realizace proběhla v listopadu a prosinci 2013.

NÁJEMNÍ BYTY

MĚLNÍK

Majitel patrového činžovního domu požadoval změnu využití 1. patra objektu. Z obchodu, který využíval celé patro, požadoval vytvořit dva nájemní byty. Vzhledem k velkým změnám dispozice došlo k rozsáhlým zásahům do nosných částí domu za použití ocelových svařovaných rámů. V rámci kompletní přestavby byly vyměněny veškeré rozvody, bylo nutné vytvořit nová odkouření pro kotle etážového vytápění a po dokončení hrubé stavby byly osazeny obklady, dlažby, plovoucí podlahy, interiérové a vstupní dveře. Dle požadavků zástupců Národního památkového ústavu byla vyrobena též nová dřevěná okna s členěním, které odpovídá původním oknům. Práce proběhly od listopadu 2012 do února 2013.


PŘESTAVBA PŮVODNÍCH ŘADOVÝCH DOMŮ

HOŘÍN

Projekt přestavby přízemních řadových domků vznikl použitím staršího projektu, který jsme sami přetvořili tak, aby při zachování původního rázu objektu, vzniklo moderní bydlení pro pět rodin.

Při přestavbě bylo v každém domě vytvořeno pohodlné schodiště propojující dispozičně změněnou přízemní část s dosud nevyužitou půdou. Vniklo tak pět domů s prostornými kuchyněmi, propojenými s obývacím pokojem, s pracovnou a sociáním zázemím v přízemí. V patře jsou pak tři ložnice, další koupelna a toaleta. Každý dům je samostatně připojen k sítím elektro, vody, plynu a vytápěn plynovým kotlem, se zásobníkem teplé užitkové vody. Plyn se také využívá k vaření. Zateplená fasáda je členěna fasádními prvky říms a šambrán tak, jako byla původní. Stejný přístup byl zvolen i u okenních a dveřních výplní. Dům je standardně vybaven dveřmi s obložkovou zárubní a pro podlahy jsou zvoleny odolné plovoucí podlahy a dlažby. Pro koupelny byly vybrány kvalitní tuzemské obklady a zařizovací předměty.

Krom pozemků přímo náležejících k domům zde byla vytvořena i společná část s parkovištěm, manipulačními plochami a společnou zelení.

Realizace probíhala v letech 2014 až 2016.